23. listopadu 2023 v Praze i online

Záznam konference

Nestihli jste konferenci? Pusťte si záznam v češtině nebo angličtině!

Více o záznamu konference

  • Originální záznam ze sálu (bez tlumočení) můžete sledovat zde

  • V češtině můžete konferenci sledovat zde
  • V angličtině můžete konferenci sledovat zde

  • Nedaří se Vám záznam spustit? Máte jakékoli dotazy či komentáře k záznamu konference? Ozvěte se na konferenceMezisoudy@msp.justice.cz

o nás

Zastupujeme stát v řízení před mezinárodními lidskoprávními orgány a implementujeme jejich závěry.

Kancelář vládního zmocněnce je součástí Ministerstva spravedlnosti a zastupuje Českou republiku v řízeních před Evropským soudem pro lidská práva, Evropským výborem pro sociální práva a lidskoprávními Výbory OSN.

Do agendy kanceláře kromě litigace spadá i zajištění implementace rozhodnutí těchto mezinárodních lidskoprávních orgánů na vnitrostátní úrovni.

Kromě toho usilujeme i o zvýšení povědomí odborné veřejnosti o našich mezinárodních závazcích v oblasti lidských práv a základních svobod a jejich účinné naplnění v praxi ze strany orgánů veřejné moci.

Význam implementace
lidskoprávních závazků

Role výkonné, zákonodárné
a soudní moci

Hlídací psi lidských práv

Role mezinárodních orgánů

Řečníci

Kateřina Šimáčková

Evropský soud pro lidská práva

Kateřina Šimáčková je soudkyní ESLP.

Předtím byla soudkyní Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu a advokátkou. Působila v Evropské komise pro demokracii prostřednictvím práva (tzv. Benátské komise), Legislativní radě vlády a Výboru pro výběr soudců Soudu pro veřejnou službu Evropské unie. Je členkou vědecké rady právnické fakulty Karlovy univerzity v Praze a Akademického sněmu Akademie věd ČR.

Svou publikační a pedagogickou činnost na katedře ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně zaměřuje zejména na problematiku základních práv a svobod. Vedle řady odborných časopiseckých článku a učebnic je spolueditorkou a spoluautorkou knihy Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální? a spoluautorkou knih  Évolution des rapports entre les ordres juridiques de l’Union européenne, international et nationaux, Lidská práva starších lidí,  Budoucnost státu?Lidská práva: (ne) smysl české politiky ?Dvacet let Evropské úmluvy v České republice a na Slovensku, Komunistické právo, a knižních komentářů zákona o protiprávnosti komunistického režimu, Listiny základních práv a svobod a občanského zákoníku.  

Clare Ovey

Výbor ministrů Rady Evropy

Clare Ovey je vedoucí oddělení pro výkon rozsudků ESLP, kde působí od roku 2018.

Vystudovala práva na Newnhan College v Cambridge a stala se advokátkou. Po zkušenostech se soukromou praxí a prací v Komisi pro právo Anglie a Walesu začala v srpnu 1995 pracovat v Kanceláři Evropského soudu pro lidská práva. V roce 2015 přešla do sekretariátu Výboru ministrů, kde má na starosti především čtvrtletní zasedání Výboru ministrů, který dohlíží na provádění rozsudků Soudu žalovanými státy.  V roce 2018 začala pracovat v oddělení pro výkon rozsudků Soudu a od července 2020 je jeho vedoucí. Je spoluautorkou přední učebnice o systému Úmluvy z roku 2000.

Petr Konůpka

Kancelář vládního zmocněnce

Petr Konůpka je vládním zmocněncem pro zastupování ČR před ESLP.

Vystudoval právo na Univerzitě Karlově a na pařížské univerzitě Panthéon-Assas. Působí také jako vyučující na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a jako člen několika výborů Rady Evropy. Od roku 2013 byl zástupcem vládního zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP.

Podcast Kanceláře vládního zmocněnce o mezinárodní judikatuře lidských práv

Sledujte nás i na sociálních sítích