Nestihli jste konferenci? Pusťte si záznam.

9:00 – 9:30

Prezence

9:30 – 10:15

Úvodní slovo

 • Petr Konůpka, vládní zmocněnec pro zastupování ČR před ESLP
 • Karel Dvořák, náměstek ministra spravedlnosti

 • Věra Jourová (online), místopředsedkyně Evropské komise
 • Klára Šimáčková Laurenčíková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva

10:15 – 11:45

Význam implementace lidskoprávních závazků pro ochranu lidských práv, demokracie a právního státu

 • Kateřina Šimáčková (online), soudkyně ESLP

 • Anna Šabatová, bývalá veřejná ochránkyně práv

 • Jan Wintr, soudce Ústavního soudu

 • Jakub Jaraczewski, Democracy Reporting International
  Moderuje Ľubomír Majerčík, vedoucí analytického odboru Ústavního soudu

11:45 – 12:45

Oběd

12:45 – 14:10

Role výkonné, zákonodárné a soudní moci v rámci implementace lidskoprávních závazků

 • Eva Petrová, zástupkyně vládního zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP

 • Viktor Kundrák, ředitel odboru lidských práv a ochrany menšin Úřadu vlády
 • Ivo Pospíšil, soudce Nejvyššího správního soudu

 • Alice Donald, Middlesex University Londýn (Velká Británie)
  Moderuje Petr Konůpka, vládní zmocněnec pro zastupování ČR před ESLP

14:10 – 14:40

Coffee break

14:40 – 16:00

Hlídací psi lidských práv: Nezávislé vnitrostátní orgány, neziskové organizace a strategická litigace jako nástroj implementace

 • Debbie Kohner, European Network of National Human Rights Institutions
 • Vít Alexander Schorm, zástupce veřejného ochránce práv

 • Maroš Matiaško, advokát, Fórum pro lidská práva

 • Veronika Ježková, právnička, ProFem a Pro Bono Aliance
  Moderuje Vladimír Janoušek Pysk, zástupce vládního zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP

16:00 – 16:20

Coffee break

16:20 – 17:50

Role mezinárodních orgánů při implementaci lidskoprávních závazků

 • Clare Ovey, vedoucí oddělení výkonu rozsudků ESLP

 • Ioulietta Bisiouli, ředitelka European Implementation Network

 • Henrik Kristensen, zástupce tajemníka Evropského výboru pro sociální práva
  Moderuje Kateřina Radová, Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP

17:50 – 18:00

Závěrečné slovo

 • Petr Konůpka, vládní zmocněnec pro zastupování ČR před ESLP

18:00

Raut

20:00

Live band

22:00

Ukončení akce