o nás

Zastupujeme stát v řízení před mezinárodními lidskoprávními orgány a implementujeme jejich závěry

Kancelář vládního zmocněnce je součástí Ministerstva spravedlnosti a zastupuje Českou republiku v řízeních před Evropským soudem pro lidská práva, Evropským výborem pro sociální práva a jednotlivými lidskoprávními Výbory OSN.
Do agendy kanceláře kromě litigace spadá i zajištění implementace rozhodnutí těchto mezinárodních orgánů a závazků plynoucích z mezinárodních lidskoprávních úmluv na vnitrostátní úrovni. K tomu jsme zřídili Kolegium expertů k výkonu rozsudků Evropského soudu pro lidská práva a provádění Evropské úmluvy o lidských právech, poradní orgán vládního zmocněnce.

Chceme zvýšit povědomí o mezinárodních závazcích ČR v oblasti lidských práv

Dlouhodobě usilujeme taktéž o zvýšení povědomí o našich mezinárodních závazcích v oblasti lidských práv a základních svobod a jejich účinné naplnění v praxi ze strany orgánů veřejné moci. Školíme odbornou veřejnost, provozujeme databázi štrasburské judikatury s anotacemi významných rozsudků ESLP v českém jazyce. O judikatuře ESLP a činnosti naší kanceláře také vydáváme pravidelný elektronický čtvrtletník.

Abychom odborné veřejnosti ještě více usnadnili přístup k a práci s lidskoprávní judikaturou, pustili jsme se do čtyřletého projektu Zvyšování povědomí o judikatuře Evropského soudu pro lidská práva a dalších mezinárodních závazcích České republiky v oblasti lidských práv financovaného z Norských fondů, který letos vrcholí.

Sledujte nás na sociálních sítích

Výstupy projektu

V rámci projektu vznikne nový integrovaný webový portál Mezi—soudy, kde najdete:

Databáze judikatury

Vyhledávání v judikatuře ESLP, Ústavního soudu a výborů OSN na jednom místě

Tematické příručky

Přehledná shrnutí judikatury ESLP k vybraným právním otázkám

Zpravodaj KVZ

Elektronický čtvrtletník Kanceláře vládního zmocněnce o aktuální judikatuře ESLP

Manuál slučitelnosti

Průvodce ověřením slučitelnosti návrhů právních předpisů s Úmluvou a judikaturou ESLP

Překlady mezinárodních lidskoprávních dokumentů

Překlady mezinárodních úmluv, obecných komentářů výborů OSN či jiných významných lidskoprávních dokumentů do češtiny

Podcast Mezi—soudy

Podcastová minisérie Kanceláře vládního zmocněnce nejen o implementaci rozsudků ESLP a rozhodnutí EVSP